בן ישי אברהם

כניסה למערכת הניהול

ניצחון שייך למתמידים בעקשנות יתירה

~ נפוליאון היל ~