בן ישי אברהם

כניסה למערכת הניהול

אנו הופכים את עצמנו לאומללים, אנו הופכים את עצמנו לחזקים.
כמות העבודה הדרושה לכך היא שווה

~ קרלוס קסטנדה ~