בן ישי אברהם

כניסה למערכת הניהול

חשיבות האדם לא נמדדת במה שהוא משיג,
אלא במה שהוא שואף להשיג

~ חליל ג'ובראן ~