בן ישי אברהם

כניסה למערכת הניהול

להפסיד הוא רק מצב זמני,
לוותר הוא מה שהופך אותו לקבוע

~ מרלין ווס סוואנט ~